OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvordan kan jeg levere tilbake varen min?

Dessverre kan vi her ikke tilby returlapper.

Derfor ber vi deg om at du bare leverer pakken på ditt nærmeste postkontor og betaler portoen. Du kan så naturligvis sende oss en kvittering eller dokumentasjon fra posten per e-post (info@def-shop.com), slik at vi kan tilbakebetale deg portoen omgående. For tilbakebetalingen trenger vi naturligvis din IBAN og BIC-kode.

Dersom du i pakken ikke har en returlapp vedlagt, kan du også laste den ned under «Min DefShop» > «Laste ned returlapp».

Bytte Reservasjoner kan du per e-post (info@def-shop.com) eller telefon hos vår kundeservice.

Hva må jeg gjøre dersom varen ankommer hos meg med skader?

Det anbefales at du går frem som følger:

1.  Ta kontakt med kundeservice per epost (info@def-shop.com) eller på telefon +49 (0)30 4099 8241

2.  Oppgi grunn og detaljert feilbeskrivelse på vedlagte returlapp

3.  Lever pakken på ditt postkontor og betal forsendelsen. Kvitteringen for returforsendelsen kan du så sende til info@def-shop.com. Oppgi samtidig i e-posten dine bankopplysninger slik at vi kan tilbakebetale deg portoen omgående.

4.  Etter at vi har sjekket skaden gir vi deg eventuell en erstatningsvare

Generelle forretningsvilkår
Angrefrist

Du har fjorten dagers angrefrist, uten å måtte oppgi noen grunn for å tre tilbake fra denne avtalen.

Angrefristen er på fjorten dager fra den dagen du, eller en tredjepart du har valgt som ikke er speditør, har fått varene i din besittelse.

For å benytte deg av angrefristen må du informere oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, D-13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Faks: +49 30 409 982 40, info@def-shop.com) om din beslutning om å tre tilbake fra denne avtalen med hjelp av en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, en faks eller en e-post). Du kan i den forbindelse benytte det vedlagte standardformularet som er oppført under punkt 8.2, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen holder det at meldingen om at angrefristen benyttes blir sendt før angrefristen utløper.

Informasjon om angrerett

§ 8 Informasjon om angrerett


Angrefrist

Du har fjorten dagers angrefrist, uten å måtte oppgi noen grunn for å tre tilbake fra denne avtalen.

Angrefristen er på fjorten dager fra den dagen du, eller en tredjepart du har valgt som ikke er speditør, har fått varene i din besittelse.

For å benytte deg av angrefristen må du informere oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, D-13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Faks: +49 30 409 982 40, info@def-shop.com) om din beslutning om å tre tilbake fra denne avtalen med hjelp av en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, en faks eller en e-post). Du kan i den forbindelse benytte det vedlagte standardformularet som er oppført under punkt 8.2, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen holder det at meldingen om at angrefristen benyttes blir sendt før angrefristen utløper.

 

Følger av kansellering

Dersom du benytter deg av angrefristen i denne avtalen, skal vi refundere alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstrakostnader som skyldes at du valgte en annen form for levering enn den gunstigste standardvarianten som vi tilbyr). Dette skal skje uten unødig opphold og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok melding om at du benytter deg av angrefristen i denne avtalen. Ved denne tilbakebetalingen benytter vi samme betalingsmetode som du valgte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet har blitt uttrykkelig avtalt med deg. Ikke i noe tilfelle vil vi kreve inn et gebyr fra deg for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte å utføre tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene igjen, eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at du har sendt tilbake varene, alt etter hvilket tidspunkt som er tidligst.

Du skal sende tilbake eller levere varene til oss omgående, og i alle tilfeller senest innen fjorten dager fra den dagen du meldte fra om at du benytter deg av angrefristen. Send til DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tyskland). Fristen er overholdt dersom du sender varene innen fristen på fjorten dager har utløpt.

Du dekker bare kostnadene ved en vareretur dersom den opprinnelige bestillingsverdien ligger under 40 Euro (ekskl. portokostnader) for leveringen som angrefristen utøves for. Ellers vil DefShop GmbH alltid dekke portoutgiftene ved en retur for deg.

 

Finansierte kjøp

Dersom du finansierer dette kjøpet ved å ta opp et lån, og senere benytter deg av angrefristen, vil du heller ikke lenger være bundet av låneavtalen dersom begge avtalene utgjør en økonomisk enhet. Dette legges fremfor alt til grunn dersom vi på samme tid er din kreditor, eller når din kreditor trenger vår medvirkning med tanke på finansieringen. Dersom lånesummen allerede er mottatt av oss ved gyldig utøvelse av angrefristen eller ved tilbakelevering av varen, så vil din kreditor overta våre rettigheter og forpliktelser ovenfor deg basert på finansieringsavtalen mht. de rettslige følgene av å benytte seg av angrefristen eller å foreta en tilbakelevering. Det siste gjelder ikke dersom den aktuelle avtalen dreier seg om anskaffelse av finansieringsinstrumenter (f.eks. av verdipapirer, fremmed valuta eller derivater).

Dersom du i størst mulig grad ønsker å unngå en avtalekobling, benytter du deg av angrefristen din og tilsvarende for låneavtalen din dersom du også har en angrefrist på den.

Angrefristerklæringens ende

 

8.1   Uten at dermed angrefristen din derved blir innskrenket, ber vi deg om at

-   skader og urenheter unngås, artikkelen ikke vaskes og ingen etiketter fjernes, samt at varen såfremt mulig sendes tilbake i originalemballasjen, med alt av tilbehør og med alle elementene som hører til emballasjen. Vennligst benytt evt. en beskyttende ekstra emballasje (fremfor alt bør sko sendes utenfor den egentlige skoesken i en ekstra emballasje). Dersom du ikke lenger har originalemballasjen skal du sørge for egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.

-   vennligst send varen tilbake til oss med frankering evt. med returetikett/pakkemerke, og ta vare på leveringsbekreftelsen.

8.2        

Dersom du ønsker å si opp avtalen, fyller du vennligst ut dette standardformularet og sender det tilbake. Det er her snakk om en standardversjon som ikke er obligatorisk. Du står fritt til å velge hvordan du benytter deg av angrefristen din.

Til DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, D-13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Faks: +49 30 409 982 401, info@def-shop.com:

Herved benytter jeg/vi (*) oss av angrefristen for den avtalen som jeg/vi (*) har inngått mht. kjøp av følgende varer (oppgi artikkelnummer her):

Bestilt (*)/mottatt (*):

Kjøpers navn :

Kjøpers adresse :

______________________________________________________

Kjøpers underskrift (kun ved papirmelding)

Dato

 

(*) Stryk det som ikke passer

Hvor lang garantiperioden er det på varene mine?

Garantiperioden er på 2 år.

Om Oss

Defshop.de er et domene tilhørende DefShop GmbH.

Representerende aksjonærer:

Dr. Franco Lucá (CEO)


Adresse

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

MVA-nr. (USt-Id): DE 257 796 574

Skattenummer: 27 / 486 / 03216

Handelsregister: HRB 164900 B Berlin-Charlottenburg


Kundeservice

Du kan alltid nå vår kundeservice per e-post eller telefonisk.

Mandag til fredag fra kl. 11.00 – 18.00.

Telefonnummer: +49 (0)30 / 409 982 41

E-post: info@def-shop.com

Faks: +49 (0)30 / 409 982 401

Online dispute resolution according to Art. 14 (1) Regulation on consumer ODR: The European Commission provides a platform for online dispute resolutions (ODR) which can be accessed under http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Avtalevilkår

§ 1 Gyldighetsområde og leverandører

§ 2 Kontraktsavslutning

§ 3 Priser

§ 4 Fraktkostnader

§ 5 Leveringsbetingelser og forbehold om egenlevering

§ 6 Betalingsbetingelser

§ 7 Eierforbehold

§ 8 Informasjon om angrerett

§ 9 Returrett i tillegg til lovfestet angrerett

§ 10 Garanti

§ 11 Ansvar

§ 12 Sluttbestemmelser

 

§ 1 Gyldighetsområde og leverandører


1.1   Disse generelle forretningsbetingelsene gjelder for alle bestillinger som forbrukere (tyske lov BGB § 13) utfører via nettbutikken til DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin.

1.2   DefShop er en godkjent nettbutikk og har underkastet seg Trusted Shops forretningskodeks (kan innhentes under www.trustedshops.de).


§ 2 Kontraktsavslutning


2.1   Produktpresentasjonene i nettbutikken er ment som levering av et kjøpstilbud. Ved å klikke på [bekreft nå] gir du et forpliktende kjøpstilbud. Salget av våre produkter skjer kun for privat bruk i vanlige husholdningsmengder.

2.2   Vi kan akseptere din bestilling ved å sende en separat oppdragsbekreftelse per e-post eller ved å levere varen innen fem dager. Som bekreftelse på at bestillingen har blitt mottatt, sendes det en automatisert e-post umiddelbart etter at bestillingen har blitt sent; denne bekreftelsen er ikke en akseptering av kontrakten.

2.3   Dersom vår oppdragsbekreftelse inneholder skrive- eller trykkfeil eller dersom våre fastsatte priser baserer på tekniske overføringsfeil, er vi berettiget til å anfekte disse. Allerede gjennomførte betalinger får du tilbakebetalt omgående.


§ 3 Priser


Prisene som er oppgitt på produktsidene er inklusive lovpålagt merverdiavgift og andre prispåslag.

 

§ 4 Fraktkostnader


4.1   For leveringer innen Tyskland beregner vi en fast pris på 4,65 EUR per bestilling. Ved postoppkrav 8,65 EUR. Kostnadene for levering til utlandet finner du under punktet ”leveringsbetingelser” i vår nettbutikk.

4.2   Ved postoppkravbetaling innen Tyskland, beregnes det i tillegg et gebyr på 2,00 EUR som leverandøren innkrever ved levering. Det er ingen andre avgifter eller kostnader som kommer i tillegg.

4.3   Ved levering til et land utenfor EU, tilkommer det ekstra toll, skatter og gebyrer. Angående toll ved levering til land utenfor EU, kan du blant annet finne informasjon under følgende link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Når det gjelder importskatter ved levering til land utenfor EU, kan du blant annet finne informasjon under følgende link:

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

Informasjon som gjelder Sveits finner du f. eks. under:

http://xtares.admin.ch/tares/


§ 5 Leveringsbetingelser og forbehold om egenlevering


5.1   Det er kun innen Tyskland leveringer skjer gjennom DHL. Ved internasjonale sendinger blir pakken overlevert til fraktselskapet i det respektive landet.

5.2  Dersom det ikke er mulig å utlevere varen etter tre forsøk, kan vi tre tilbake fra kontrakten vår. Eventuelle betalinger som du allerede har gjort, får du tilbakebetalt omgående.

5.3  Dersom den bestilte varen ikke er tilgjengelig fordi vi ikke har fått produktet levert fra leverandøren og dette ikke er forskyldt av oss, kan vi tre tilbake fra kontrakten. I så tilfelle vil vi informere deg omgående om dette og eventuelt foreslå å levere et tilsvarende produkt. Dersom et tilsvarende produkt ikke er tilgjengelig eller du ikke ønsker å få et tilsvarende produkt levert, skal vi tilbakebetale eventuelle innbetalinger som du allerede har gjort.

 

§ 6 Betalingsbetingelser


6.1   Betaling kan gjøres valgfritt enten på forhånd, etter faktura, som postoppkrav, med kredittkort, debetbetaling, PayPal eller Skrill.

6.2   Ved valg av forhåndsbetaling, får du bankforbindelsen vår oppgitt i oppdragsbekreftelsen. Fakturabeløpet har en betalingsfrist på 14 dager. Ved betaling med kredittkort, blir kontoen din belastet når bestillingen fullføres. For alle andre betalingsmåter finner du informasjon under punkt 2.1 på vår infoside (http://no.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3   Betaling etter faktura: I samarbeid med Klarna tilbyr vi fakturakjøp som betalingsmulighet. Ved betaling gjennom Klarna trenger du aldri å oppgi din kontoinformasjon og du betaler først når du har mottatt varen. Rett til motregning har du kun i de tilfeller, der motkrav har blitt fastlagt rettskraftig gjennom en domstol eller dersom de er ubestridt eller skriftlig akseptert fra vår side. Du har kun rett til å tilbakeholde en betaling, dersom dine krav er resultat av samme kontraktsforhold. Dersom man har valgt Klarna-faktura som betalingsmåte, er levering til en annen adresse enn fakturaadressen ikke mulig. Vi ber om forståelse for dette. Ved fakturakjøp via Klarna får du alltid først varen og så får du en betalingsfrist på 14 dager. For ytterligere informasjon og Klarnas fullstendige forretningsbetingelser ang. fakturakjøp, se: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.

Du kan laste ned de fullstendige forretningsbetingelser om Klarnas kjøp på avdrag her (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf)

Klarna sjekker og vurderer dataopplysningene til forbrukeren og gjennomfører datautveksling med andre selskap og opplysningskontor i berettigete situasjoner (kredittsjekk). Dersom kredittvurderingen av forbrukeren ikke er tilfredsstillende, kan Klarna AB nekte kunden kjøp gjennom Klarnas betalingsmåte og skal gjøre oppmerksom på alternative betalingsmåter. Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med personvernloven og blir ikke gitt videre til reklameformål til tredje part. Her får du vite mer om Klarnas personvernbestemmelser. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)

For ytterligere informasjon om Klarna, se www.klarna.de

Klarna AB, organisasjonsnummer: 556737-0431


 

§ 7 Eierforbehold


Varen forblir vår eiendom inntil fullstendig betaling skjer. Før varen har blitt overdratt til deg, er en pantsettelse, sikkerhetsavtale, bearbeidelse eller omforming av varen uten vårt samtykke ikke tillatt.

 

§ 8 Informasjon om angrerett


Angrefrist

Du har fjorten dagers angrefrist, uten å måtte oppgi noen grunn for å tre tilbake fra denne avtalen.

Angrefristen er på fjorten dager fra den dagen du, eller en tredjepart du har valgt som ikke er speditør, har fått varene i din besittelse.

For å benytte deg av angrefristen må du informere oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, D-13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Faks: +49 30 409 982 40, info@def-shop.com) om din beslutning om å tre tilbake fra denne avtalen med hjelp av en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, en faks eller en e-post). Du kan i den forbindelse benytte det vedlagte standardformularet som er oppført under punkt 8.2, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen holder det at meldingen om at angrefristen benyttes blir sendt før angrefristen utløper.

 

Følger av kansellering

Dersom du benytter deg av angrefristen i denne avtalen, skal vi refundere alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstrakostnader som skyldes at du valgte en annen form for levering enn den gunstigste standardvarianten som vi tilbyr). Dette skal skje uten unødig opphold og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok melding om at du benytter deg av angrefristen i denne avtalen. Ved denne tilbakebetalingen benytter vi samme betalingsmetode som du valgte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet har blitt uttrykkelig avtalt med deg. Ikke i noe tilfelle vil vi kreve inn et gebyr fra deg for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte å utføre tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene igjen, eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at du har sendt tilbake varene, alt etter hvilket tidspunkt som er tidligst.

Du skal sende tilbake eller levere varene til oss omgående, og i alle tilfeller senest innen fjorten dager fra den dagen du meldte fra om at du benytter deg av angrefristen. Send til DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tyskland). Fristen er overholdt dersom du sender varene innen fristen på fjorten dager har utløpt.

Du dekker bare kostnadene ved en vareretur dersom den opprinnelige bestillingsverdien ligger under 40 Euro (ekskl. portokostnader) for leveringen som angrefristen utøves for. Ellers vil DefShop GmbH alltid dekke portoutgiftene ved en retur for deg.

 

Finansierte kjøp

Dersom du finansierer dette kjøpet ved å ta opp et lån, og senere benytter deg av angrefristen, vil du heller ikke lenger være bundet av låneavtalen dersom begge avtalene utgjør en økonomisk enhet. Dette legges fremfor alt til grunn dersom vi på samme tid er din kreditor, eller når din kreditor trenger vår medvirkning med tanke på finansieringen. Dersom lånesummen allerede er mottatt av oss ved gyldig utøvelse av angrefristen eller ved tilbakelevering av varen, så vil din kreditor overta våre rettigheter og forpliktelser ovenfor deg basert på finansieringsavtalen mht. de rettslige følgene av å benytte seg av angrefristen eller å foreta en tilbakelevering. Det siste gjelder ikke dersom den aktuelle avtalen dreier seg om anskaffelse av finansieringsinstrumenter (f.eks. av verdipapirer, fremmed valuta eller derivater).

Dersom du i størst mulig grad ønsker å unngå en avtalekobling, benytter du deg av angrefristen din og tilsvarende for låneavtalen din dersom du også har en angrefrist på den.

Angrefristerklæringens ende

 

8.1   Uten at dermed angrefristen din derved blir innskrenket, ber vi deg om at

-   skader og urenheter unngås, artikkelen ikke vaskes og ingen etiketter fjernes, samt at varen såfremt mulig sendes tilbake i originalemballasjen, med alt av tilbehør og med alle elementene som hører til emballasjen. Vennligst benytt evt. en beskyttende ekstra emballasje (fremfor alt bør sko sendes utenfor den egentlige skoesken i en ekstra emballasje). Dersom du ikke lenger har originalemballasjen skal du sørge for egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.

-   vennligst send varen tilbake til oss med frankering evt. med returetikett/pakkemerke, og ta vare på leveringsbekreftelsen.

8.2        

Dersom du ønsker å si opp avtalen, fyller du vennligst ut dette standardformularet og sender det tilbake. Det er her snakk om en standardversjon som ikke er obligatorisk. Du står fritt til å velge hvordan du benytter deg av angrefristen din.

Til DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, D-13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Faks: +49 30 409 982 401, info@def-shop.com:

Herved benytter jeg/vi (*) oss av angrefristen for den avtalen som jeg/vi (*) har inngått mht. kjøp av følgende varer (oppgi artikkelnummer her):

Bestilt (*)/mottatt (*):

Kjøpers navn :

Kjøpers adresse :

______________________________________________________

Kjøpers underskrift (kun ved papirmelding)

Dato

 

(*) Stryk det som ikke passer

§ 9 Returrett i tillegg til lovfestet angrerett

9.1   I tillegg til den lovfestede angreretten, gir vi deg en 30-dagers returrett.

9.2   Du kan benytte deg av returretten ved å sende tilbake mottatt vare innen 30 dager, uten å måtte oppgi grunnen til dette. Kun når det dreier seg om varer som ikke egner seg til å bli sendt i retur som vanlig pakke (f. eks. store varer), kan du benytte deg av angrefristen ved å sende skriftlig anmodning om retur. Fristen starter å løpe når mottaker har mottatt varen.

9.3   For å overholde fristen er det tilstrekkelig å at varen eller anmodning om retur sendes rettidig.

9.4   Varer som kan sendes som pakke, sendes tilbake på vår risiko. Du må betale retursendingen dersom levert vare er i henhold til bestillingen og dersom prisen på varen som returneres ikke overstiger 40 € eller dersom prisen er høyere men du på tidspunktet for benyttelse av angrefristen fortsatt ikke har betalt varen eller avtalt delbetaling for varen. I alle andre tilfeller betaler du ikke noe for retursendingen. Varer som ikke kan sendes, blir hentet hos deg.

9.5   Retursending eller anmodning om retur rettes til:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Tyskland

Faks: 030 4099 8240-1 (lokal takst)

E-post: info@def-shop.com

 

9.6   I tilfelle anerkjent retur, skal ytelser som begge parter har mottatt tilbakeerstattes og ev. goder utleveres. Ved en forringelse av gjenstanden og ved bruk (f. eks. bruksfordeler), som ikke kan eller delvis kan eller kun i forringet tilstand kan gis tilbake, må du yte tilsvarende verdierstatning.

9.7   Forpliktelser om tilbakebetaling må gjennomføres innen 30 dager. Fristen begynner å løpe etter at du har returnert varen eller sent inn din anmodning om retur, for oss når disse er mottatt.

9.8   For å kunne benytte deg av din angrerett, bør du unngå skader og tilsmussing, ikke vaske varene og ikke fjerne merkelapper samt returnere varen til oss i originalforpakning med alt tilbehør og alle deler tilhørende forpakningen. I motsatt tilfelle har vi rett til å gjøre gjeldende en forringelse eller nekte å ta tilbake varen.

9.9   Ved retursending, bruk helst en beskyttende ekstrainnpakning (spesielt sko burde sendes i en ekstra innpakning i tillegg til den originale skoesken).

9.10   Varen skal sendes tilbake til oss som pakke og ferdig frankert, nærmere bestemt med vår returlapp/ pakkemerke, ellers vil vi måtte trekke eventuelle merkostnader fra refusjonsbeløpet. Ta vare på pakkekvitteringen.

9.11    Ring til oss på nummer +49 (0)30-409 982 41 før tilbakesending for å gi beskjed om retursendingen. På den måten har vi mulighet til å tilordne produktene raskest mulig.

9.12   Den lovfestede angreretten forblir i alle tilfeller uberørt av ovenfor oppførte regler (punkt 9.1 – 9.11).


§ 10 Garanti


Garantien gis i henhold til de lovfestede bestemmelsene.

 

§ 11 Ansvar


11.1   Vi utelukker vårt ansvar ved lettere uaktsom pliktforsømmelse dersom dette ikke berører vesentlige kontraktsfestede plikter, skader som er en fare for liv og helse eller garantier og videre dersom det ikke gjelder krav i henhold til produktansvarsloven. Kontraktsviktige plikter er slike plikter som må oppfylles for i det hele tatt å kunne oppfylle kontrakten på en riktig måte og slike plikter som du må kunne stole på.

11.2   Det samme gjelder ved pliktforsømmelse hos våre hjelpere og lovlige representanter.

 

§ 12 Sluttbestemmelser


12.1   Disse generelle bruksbetingelsene bestemmer kontraktsforholdet omfattende og avsluttende. Endringer og tillegg må være skriftlig for å være gyldig. Dette gjelder også ved opphevelse av denne klausulen om skriftlighet.

12.2   Dersom en av bestemmelsene i disse generelle forretningsvilkårene er ugyldig, så forblir resten av kontrakten gyldig. I steden for den ugyldige bestemmelsen gjelder relevante lovfestede forskrifter.

12.3   Det er lovene til Forbundsrepublikken Tyskland under utelukkelse av bestemmelsene i UN-kjøpsretten (CISG) som gjelder.

12.4   Du har mulighet til å inngå kjøpekontrakten på tysk eller engelsk.

12.5   Dersom du er næringsdrivende eller ikke har verneting i Tyskland eller et annet EU-medlemsland, eller du har flyttet bosted til utlandet i henhold til gyldigheten av disse generelle bruksbetingelsene eller din bostedsadresse eller ditt vanlige oppholdssted er ukjent ved stevning, er Defshop sitt sete eneste rette verneting.

Datavern

Ditt personvern hos DefShop

 

Defshop personvernbestemmelser

Denne personvernerklæringen fra DefShop GmbH (i videre tekst Defshop), Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, informerer deg om formålet og måten Defshop innhenter og behandler dine personrelaterte opplysninger. 

Dine personrelaterte opplysninger

Ved innhenting og behandling av dine personrelaterte opplysninger retter Defshop seg etter gjeldende lovbestemmelser, spesielt den tyske personvernloven BDSG og skal til enhver tid behandle dine opplysninger ansvarsfullt og med forsiktighet.

Personrelaterte opplysninger omfatter all informasjon som relaterer seg til dine personlige og/eller materielle forhold og som kan gi tilbakeføres til din identitet (f. eks. navn og e-postadresse).

Internettsiden og systemene Defshop bruker, er beskyttet gjennom tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring eller videresending av dine data gjennom tredje part. Til tross for regelmessig kontroll er en fullstendig beskyttelse mot alle farer imidlertid ikke mulig.

SEMKNOX-søk

For internt produktsøk bruker internettsiden vår en tjeneste fra SEMIKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden . Denne tjenesten gjør det mulig for oss og vise passende resultat til ditt søk på vår hjemmeside. Til dette formidles søket ditt direkte til SEMIKNOX .

Det omfatter også IP-adressen din og evtl. gitt session-ID. Begge kan inneholde personlig informasjon. Formidling av mer personlig data skjer ikke.

SEMIKNOX bruker til dette såkalte «Cookies», dvs. tekstfiler som lagres på din datamaskin og som muliggjør et lykket søk. Informasjonen i cookien om din bruk av søkefunksjonen, formidles til en SEMIKNOX -server i Tyskland og lagres der. I oppdrag av oss kommer SEMIKNOX til å bruke denne informasjonen for å svare på ditt søk.

Cookien inneholder den sist gitte QueryID-en fra SEMIKNOX søkservice og lagres i 24 timer.

«Bearbeidingen av informasjonen i cookien som formidles til SEMIKNOX gjøres på grunnlagav Art. 6 avsats 1 lit. f) EU-DSGVO og innebærer at vi har mulighet til å vise relevant informasjon på vår hjemmeside.

Bruk av dine personopplysninger

Defshop bruker dine opplysninger for å kunne oppfylle kontrakten vi har inngått med deg (spesielt i forhold til forsendelse, for behandlingen av reklamasjonene, for avviklingen av betalingene og ev. kredittsjekk). Dine data blir lagret i den omfang og for den tidsperioden dette er nødvendig for korrekt forretningsføring (f. eks. pga. skatterettslige grunner).

Tilbud per e-post/nyhetsbrev

Dersom du har kjøpt en eller flere varer hos Defshop (registrert kunde), ønsker vi å sende deg på e-post andre, nøye utvalgte tilbud på lignende varer fra vårt vareutvalg. Personlig data omfatter både fornavn, etternavn, fødselsdag og kontaktadresser samt aktuelle salgsdata (som gavekort og medlemskap). Med påmeldingen bekrefter du oss også, at du er over 14 år gammel. Du har til enhver tid muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til å motta tilbud på e-post ved å klikke på linken ”Avbestille nyhetsbrev” nederst i hvert nyhetsbrev du får tilsendt eller ved å ringe vår kundestøtte (tlf. +49 (0)30 40998241, faks: +49 (0)30 409982401, e-post: info@def-shop.com) Det er ingen andre kostnader knyttet til dette utenom oppkoblingskostnadene.

I tillegg har du mulighet til å registrere deg som mottaker av vårt nyhetsbrev også uten å ha kjøpt noe på forhånd. Det gjør du ved å skrive din e-post inn i feltet for abonnement på nyhetsbrev, trykker på bestillingsknappen og deretter klikker på aktiveringslinken du får i e-postbekreftelsen vi sender til din e-post. Du har til enhver tid muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet i fremtiden ved å klikke på linken ”Avbestille nyhetsbrev” nederst i hvert nyhetsbrev du får tilsendt eller ved å ringe vår kundestøtte (tlf. +49 (0)30 40998241, faks: +49 (0)30 409982401, e-post: info@def-shop.com).

Tredjeparts tilgang til dine data

Defshop tillater ikke tredjepart tilgang til dine personrelaterte data utenom hvis det er nødvendig for kontraktsoppfyllelse eller er lovpålagt (f. eks. i forhold til straffeforfølgelse). Dine personrelaterte data gis uttrykkelig ikke videre til tredjepart for bruk i forbindelse med reklame.

Bruk av cookies

For å kunne utforme besøket på våre internettsider på en tiltalende måte og for at forskjellige funksjoner skal kunne fungere, bruker vi på de forskjellige sidene cookies. Det er små tekstfiler som blir lagt igjen på datamaskinen din. De fleste av cookies vi bruker, slettes fra harddisken når nettleseren lukkes (såkalte session cookies). Andre cookies blir liggende på datamaskinen din slik at din datamaskin blir gjenkjent neste gang du besøker oss (såkalte persistent cookies). Ingen tredje part har tillatelse til å innhente, behandle eller bruke personopplysninger fra vår nettside ved hjelp av cookies.

Google Analytics/webanalysetjenester

Defshop-internettstedet bruker webanalysetjenesten Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics bruker såkalte "cookies", dvs. tekstfiler, som lagres på din datamaskin og gjør det mulig å lage en analyse av websidebruken. Informasjonen om bruken av denne websiden som genereres gjennom en cookie blir vanligvis overført til en server tilhørende Google i USA og lagres der. IP-adressen anonymiseres av Defshop (anonymizeIp, såkalt IP-Masking), slik at din IP-adresse kortes ned av Google i alle EU-medlemsland og andre land som er del av EØS-avtalen (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde). Det er kun unntaksvis at hele IP-adressen sendes til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. Etter oppdrag fra Defshop vil Google bruke denne informasjonen til å gjennomgå din bruk av internettsiden, for å sette opp rapporter om websideaktiviteten og for yte andre tjenester Defshop har behov for som er knyttet til websidebruken og internettbruken. IP-adressen som har blitt formidlet til Google Analytics fra din nettleser blir ikke koblet sammen med annen data fra Google.

Du kan hindre at cookies lagres ved å velge riktig innstilling i programvaren til din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i så tilfelle ikke vil kunne bruke alle funksjoner på internettsidene til Defshop fullt ut. Du kan i tillegg hindre at Google samler inn data som er generert av en cookie og som relaterer seg til din bruk av websiden (deriblant IP-adressen) og som videreformidles av Google, ved at du laster ned og installerer en nettleser-plugin som ligger under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Cookies lagres også av Google Inc. som samler informasjon om søkevanene til de som bruker hjemmesiden for marketingformål, denne informasjonen er helt anonym, noe som innebærer at ingen personlig informasjon lagres. Med dette kan målrettede produktanbefalinger i form av bannere hhv. reklame vises på tredje parts hjemmesider (såkalte Publisher). Denne dataen kan ikke brukes til å identifisere brukeren. Lagret data brukes kun til målrettet fremstilling hhv. forbedring av tilbudet. Annen bruk eller viderebefordring til tredje part skjer ikke. All viktig informasjon om Google cookies finner du her: (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en).

Dersom du ikke godkjenner cookies fra våre servicebedrifter, kan du enkelt slå av dette ved å slå av «cookies fra tredje part» i din nettleser. Som regel finner du i Hjelp-menyen i din Webbrowser hvordan du kan avvise cookies og stenge av de du allerede har fått. Detaljert informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din browser, finner du under denne linken: (https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en).

Vi anbefaler at man på datamaskiner som er innstilt på at de aksepterer cookies og flash cookies, og som brukes av flere, stenges av helt etter bruk.

I tillegg blir det innhentet og lagret data fra Defshop-websiden gjennom Webtrekk, en webanalysetjeneste fra leverandøren Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin; med disse dataene genereres det brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer. Disse brukerprofilene brukes til å analysere besøkernes bruksmønster og hjelper oss til å forbedre og tilpasse vårt tilbud. I forbindelse med dette kan man bruke cookies. Dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen til den som besøker siden vår og som gjør det mulig å gjenkjenne vedkommende ved neste besøk på websiden. Brukerprofilene som er pseudonymisert blir ikke koblet til personlige data ved hjelp av bæreren på pseudonymet uten at vedkommende har gitt uttrykkelig samtykke til dette. Innhenting og lagring av data for webanalyse kan tilbakekalles når som helst og med framtidig virkning. For å gjøre det, kan du ta kontakt med vår kundestøtte (tlf.: +49 (0)30 40998241, faks: +49 (0)30 409982401, e-post: info@def-shop.com).

Bruk av Facebook Social Plugins

Vi gir det mulighet til å dele bestemte innhold på Defshop-websiden med dine venner på Facebook. I forbindelse med dette bruker vi såkalte Social Plugins fra Facebook. Disse plugins stilles til rådighet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). En oversikt over Facebook Social Plugins og deres utseende finner du her, annen generell informasjon om Social Plugins kan du lese om her.

Ved oppbyggingen av internettsiden spør din nettleser direkte på en Facebook-server etter koden for Facebook Social Plugins og knytter den til internettsiden du får opp på din skjerm. Vi har derfor ingen direkte innflytelse på omfanget av Facebook plugins.

Ifølge egne opplysninger lagrer Facebook i 90 dager dato og klokkeslett for ditt besøk, den konkrete internettadressen hvor denne social plugin ligger og andre tekniske data som for eksempel IP-adressen, nettlesertypen eller operativsystemet, for slik å optimere ytterligere tjenestene på Facebook. Etter 90 dager blir dataene anonymisert slik at de ikke lenger kan kobles til deg. Facebook har lagt ut ytterligere informasjon om dette emne her.

Dersom du under ditt besøk hos Defshop samtidig er innlogget på Facebook, kan Facebook tilordne sidene du besøkte til din Facebook-konto. Når man klikker på en social plugin fra Facebook, gjør denne interaksjonen at informasjonen blir formidlet til Facebook og lagret der.

Ytterligere informasjon om Facebook sitt personvern og andre innstillingsmuligheter for å beskytte privatsfæren kan du lese om her. Les regelmessig alle her oppgitte linker til Facebook fordi personvernbestemmelsene til Facebook ofte oppdateres og tilpasses på grunn av utvidede funksjonaliteter i social plugins.

Bruk av Google+ Buttons

Defshop tilbyr deg muligheten til å merke bestemte innhold med +1-button fra Google og anbefale de via ditt Google+ nettverk. Denne tjenesten driftes av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

Ved oppbyggingen av internettsiden spør din nettleser direkte på en Google-server etter koden for +1-button og knytter den til internettsiden du får opp på din skjerm. Vi har derfor ingen direkte innflytelse på omfanget av de dataene som Google innhenter i den forbindelse.

Ifølge egne opplysninger registrerer Google både informasjonen om at du har merket et innhold med +1 og informasjon om siden som du besøkte da du klikket på +1. I tillegg blir ifølge Google din IP-adresse og annen nettleserrelatert informasjon registrert. 1. mars 2012 har Google revidert personvernerklæringen til å bli enhetlig og bestemt at ingen annen informasjon relatert til personrelevant bruk av +1-button skal stilles til rådighet. +1-button personvernbestemmelsene og Google Plus personvernbestemmelsene kan ikke innhentes lenger.

Når du er logget inn på din konto hos Google blir den registrerte informasjonen tilordnet din Google-konto. Dine +1 kan blendes inn som en peker sammen med ditt profilnavn og ditt bilde i Google-tjenester eller i din Google-profil.

Nach eigenen Angaben erfasst Google nicht den Verlauf Ihrer Internetnutzung und wertet Ihren Besuch auf einer Seite mit +1-Schaltfläche auch nicht auf andere Weise aus. Google lagrer imidlertid kortfristig, vanligvis for om lag to uker, noen data om ditt besøk i forbindelse med systemvedlikehold og feilrettelse. Disse data er imidlertid ikke strukturert etter individuelle profiler, brukernavn eller URL. Google har lagt ut ytterligere informasjon om dette emne her.

Du har alltid kontrollen over dine +1-innhold. Du kan forvalte alle dine +1 via +1-taben i din Google-profil. Dersom du ikke ønsker at Google samler inn data om deg via vår internettside og kobler dette til din Google-konto, bør du logge deg ut av din Google-konto før du besøker vår side.

Ytterligere informasjon om formål og omfang av innhentingen, lagringen og behandlingen av dine data hos Google, samt de enkelte innstillingene, finner du under følgende linker:

- +1-buttons,

- Google profil,

- +1-tab

- Google personvernbestemmelser.

Les regelmessig alle her oppgitte linker til Google fordi personvernbestemmelsene til Google ofte oppdateres og tilpasses på grunn av utvidede funksjonaliteter.

Innlemmelse av Twitter

Defshop gir deg muligheten til å poste bestemte innhold via Twitter. Dette er mulig via tjenesten fra Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 og en tilsvarende konfigurert plugin.

Ved oppbyggingen av internettsiden spør din nettleser direkte på en Google-server etter koden for +1-button og knytter den til internettsiden du får opp på din skjerm. Vi har derfor ingen direkte innflytelse på omfanget av de dataene som Twitter innhenter i den forbindelse.

Ifølge egne opplysninger lagrer Twitter nyhetsinnholdet i en tweet og tilhørende metadata. Deriblant er dato og klokkeslett tweet ble opprettet, internettadressen der tweet-button befinner seg og andre tekniske data som IP-adresse, nettlesertype og brukt operativsystem. Twitter gir ingen opplysninger om hvor lenge informasjonen lagres. Twitter Inc. har lagt ut ytterligere informasjon om dette emne her.

Les regelmessig alle her oppgitte linker til Twitter fordi personvernbestemmelsene til Twitter ofte oppdateres og tilpasses på grunn av utvidede funksjonaliteter.

Kontraktstekst

Vi lagrer kontraktstekten og sender deg bestillingsopplysningene på e-post. Du kan til enhver tid se de generelle forretningsvilkårene. Tidligere bestillinger kan du se i din kundekonto.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til gratis opplysninger, rettelse, sperring og ev. sletting i forhold til dine lagrede data. Vennligst ta kontakt med vår kundestøtte tlf: +49 (0) 30 40998241 eller per e-post til info@def-shop.com, eller du kan også sende oss din anmodning per faks til: +49 (0) 30 409982401.

Også i forhold til alle andre spørsmål om innhenting, behandling eller bruk av dine data samt om tilbakekalling av samtykke, kan du ta kontakt med vår kundestøtte.

Dersom du har ytterligere spørsmål om emne personvern, kan du ta kontakt med vår kundestøtte.

Tlf.: +49 (0)30 / 409 982 41

Faks.: +49 (0)30 / 409 982 401

info@def-shop.com

BETALING
Hvordan kan jeg levere tilbake varen min?

Dessverre kan vi her ikke tilby returlapper.

Derfor ber vi deg om at du bare leverer pakken på ditt nærmeste postkontor og betaler portoen. Du kan så naturligvis sende oss en kvittering eller dokumentasjon fra posten per e-post (info@def-shop.com), slik at vi kan tilbakebetale deg portoen omgående. For tilbakebetalingen trenger vi naturligvis din IBAN og BIC-kode.

Dersom du i pakken ikke har en returlapp vedlagt, kan du også laste den ned under «Min DefShop» > «Laste ned returlapp».

Bytte Reservasjoner kan du per e-post (info@def-shop.com) eller telefon hos vår kundeservice.

Jeg har mottatt en påminnelse, selv om jeg allerede har sendt min retur.

Når du har sendt pakken til oss, kan du logge inn her (https://app.klarna.com/login) og velge riktig faktura. På fakturasiden klikker du på "Rapporter retur" i menyen og bekrefter dette ved å klikke på "Jeg har returnert varer".

Når vi har mottatt retur, oppdaterer vi fakturaen og sender deg en bekreftelse. Du kan også logge inn her (https://app.klarna.com/) for å se om det fortsatt er et utestående beløp på fakturaen din.

Hvis returen ikke er registrert innen den nye betalingsdatoen, kan du kontakte Klarna kundeservice (etter pålogging klikker du bare på "kundeservice"). Ikke bekymre deg, mulige automatiserte påminnelser vil lett bli tatt tilbake i tilfelle mottatt retur. Så snart vi har mottatt returen, vil vi automatisk og uansett varsle Klarna om at fakturaen ikke lenger er gyldig eller er redusert i henhold til de returnerte varene.

Betalingsalternativer

Hos DefShop har du følgende betalingsalternativer:

Betaling på forhånd / EU-standardoverføring

Dersom du betaler på forhånd får du rett etter bestillingsprosessen tilsendt en bestillingsbekreftelse på e-post.I bestillingsbekreftelsen finner du bankforbindelsen for din overføring.Etter at vi har mottatt din betaling, får du av oss en betalingsbekreftelse og pakken sendes omgående.

En EU-standardoverføring behandles på samme måte som en bestilling med forhåndsbetaling.

Vi anbefaler at du bruker den raske og gunstige betalingsmåten via SEPA-overføringssystemet.

Du må kun huske å oppgi IBAN og Swift/BIC-koden.Rett etter at vi har mottatt din betaling, får du en betalingsbekreftelse av oss og pakken sendes omgående.

Betaling per Paypal

Ved å bruke PayPal som betalingsmåte har du mulighet til å betale den utførte bestillingen med et tilgodehavende hos PayPal eller med kredittkortet ditt.For å bruke dette alternativet, klikker du på PayPal-linken og utfører betalingen.Da blir bestillingen din sendt rett etter betalingen.Bestillinger som mottas før kl. 15, sendes vanligvis samme dag.

Betaling med kredittkort

Du kan betale med kredittkort dersom du har et Master- eller Visa-kort.Pass på at alle opplysninger er lagt inn riktig.Din bestilling blir sendt rett etter at bestillingsprosessen og betalingen er avsluttet.Bestillinger som mottas før kl. 15, sendes vanligvis samme dag.

Merknad! Dersom du ønsker å betale med kredittkort, pass på at kredittkorteieren, bestilleren og leveringsadressen er identiske.Ellers må du dessverre regne med en forsinkelse for kortet må i så fall først kontrolleres.

Til slutt om betalingsmåter der bestillingen ikke frigis omgående.

Etter 5 dager vil du med en automatisk e-post bli minnet på betalingen, dersom vi ikke har registrert at den har kommet inn.Dersom du på det tidspunktet allerede har gjort overføringen, kan du se bort fra denne meldingen.Etter 10 dager blir det sendt ut en ny påminnelse fra systemet vårt.Vær oppmerksom på at vi holder på bestillingen din i 14 dager.Etter det blir varen frigitt igjen og går tilbake i nettbutikken.Dersom du tre dager etter overføringen fortsatt ikke har mottatt en betalingsbekreftelse fra oss, kan du ta kontakt med vår support på +49 (0)30 - 409 982 41 eller sende en e-post til info@def-shop.com .Husk at bankene ikke utfører overføringer i helgene og på helligdager.

Merknad! I den siste tiden har det hendt oftere at postbudet ikke har lagt igjen en beskjed.I et slikt tilfelle ber vi deg om å spørre på ditt postkontor, ringe oss på telefon +49 (0)30 409 982 41 eller sende en e-post til info@def-shop.com.

FORSENDELSE
Forsendelseskostnad

Forsendelseskostnadene til Norge utgjør 12,99 €.

Levering som postoppkrav er ikke mulig utenfor Tyskland.

Hvor lang er leveringstiden i gjennomsnitt?

Vanligvis har DefShop en leveringstid på 3-4 arbeidsdager. Erfaringsmessig ønsker vi i den sammenheng å påpeke at posten rundt helligdager bruker lenger tid.

Har betalingsmåten noe å si for leveringstiden?

Ja: Dersom du bestiller med en omgående betalingsalternativ, blir bestillingen vanligvis sendt med en gang på følgende dag. Dersom du forhåndsbetaler, sender vi deg varen omgående etter at pengene har kommet inn på vår konto. Det betyr konkret at din pakke vanligvis blir sendt 2-3 arbeidsdager etter at du har overført pengene.

Hva skjer etter at jeg har bestilt?

1.  Etter at du har bestilt, får du en e-post med en bekreftelse på din bestilling i tillegg til våre bankopplysninger. Viktig: Din bestilling er kun ankommet hos oss dersom du får en bekreftelse på bestillingen. Hvis det ikke skjer, gjør du følgende: Sjekk i spammappen din om e-posten vår ble lagt in der. Dersom du heller ikke der finner bekreftelsen, er bestillingen ikke registrert i vårt system. Skulle dette mot formodning ha skjedd, kan du isteden sende en e-post til info@def-shop.com og vi skal sjekke opp saken omgående.

2.  Du vil få en ny e-post så snart betalingen har blitt registrert hos oss (gjelder kun forhåndsbetaling).

3.  Vi sender varen din. Også dette vil vi gi beskjed om i en e-post. Etter 3-4 arbeidsdager er pakkene allerede hos deg og da gjenstår det bare å ønske deg mye moro med innholdet.

Hvordan kan jeg spore bestillingen min?

Vi sender deg en såkalt sporingskode via e-post. Denne koden sendes med e-postbekreftelsen. Du kan legge inn denne koden på de respektive nettstedene til våre logistikkpartnere og dermed spore nøyaktig hvor pakken din er for øyeblikket.


DHL

UPS

DPD

Pakken min har ikke kommet, hva kan jeg gjøre?

Kontroller først sporingsnummeret vi sendte deg via e-post. Er pakken allerede levert? Dessverre kan det noen ganger være forsinkelser i leveransen. Kanskje pakken ble levert til naboen din og glemt å informere deg om det?

Hvis du fremdeles ikke finner pakken, kan du kontakte vår kundeservice på 030/409 982 41 eller via e-post til info@def-shop.com og beskrive din forespørsel. Vi vil sikkert finne en løsning.

Pakken min kunne ikke leveres og er nå på vei tilbake. Hva skjer nå?

Dessverre kan det alltid oppstå feil under leveringsprosessen, og det er derfor pakken ikke kan leveres og returneres til oss av den aktuelle fraktleverandøren.

I dette tilfellet må du sjekke om du har skrevet inn alle adressedataene riktig.

Vi kan vanligvis ikke omlevere pakken din hvis du bestilte med Klarnas betalingsmåter.

Bestillingen din blir kansellert etter at vi har mottatt retur, og du må bestille igjen.

Med betalingsmåtene PayPal og AmazonPay er en omlevering mulig hvis bestillingen ikke har blitt returnert i systemet vårt ennå. Bare kontakt vår kundeservice.

STØRRELSESTABELL
Svar ikke funnet?

Kundeservicen vår er tilgjengelig på telefon fra 8 til 20 på hverdager

Eller når som helst via e-post: info@def-shop.com

undefined
undefined